5 fordele ved EDI: Bliv den ideelle forretningspartner

Den globale spredning af coronavirus har rystet verden i sin grundvold. Ikke alene spredte virusset sig hurtigt over hele kloden, men landene blev også tvunget til at indføre begrænsninger for det normale liv, hvilket fik international handel til at lide store tab. Det har også fået virksomheder til at spejle sig i deres egne praksisser. Fra producenter og detailhandlere til logistikserviceudbydere er alle i forsyningskæden blevet opmærksomme på deres afhængighed af deres handelsforbindelser.

Er tiden inde til mere fleksibilitet?

Metoden “just in time”, som har været forankret i logistikprocessen i årevis, spillede en stor rolle i dette. En fuldstændigt optimeret proces for at holde forsyninger og lageromkostninger så lave som muligt. Men da coronavirus begyndte at sprede sig, blev fabrikkerne tvunget til at reducere deres kapacitet eller endda lukke helt ned. Det stod hurtigt klart, at aftaler om leverancer blot var en formalitet, og søgen efter alternative løsninger blev den nye virkelighed. Men når én dør lukkes, åbner en anden altid. Situationer som disse giver plads til kreativitet og erstatning af de gamle statiske processer med mere fleksible løsninger.

Lavthængende frugter

Verden over finder virksomheder digitalisering som løsningen for den nødvendige forandring til at forenkle processen og holde omkostningerne ved driftseffektivitet nede. En af de hurtige gevinster er at reducere manuelle opgaver. Indirekte har dette også indflydelse på din måde at arbejde på. For når dine forretningspartnere digitaliserer processen med at bestille, sende og opbevare, forventes det også af dig.

Bornerups logistik - told

Digitalisering i overhalingsbanen

Digitalisering af datakommunikation er ikke noget nyt. I 1970 blev EDI (Electronic Data Interchange) allerede introduceret. En digital måde at udveksle information mellem forskellige systemer uden menneskelig interaktion. Konsekvenserne af covid-19 har imidlertid fået digitaliseringen til at accelerere. Det åbner døre for at erstatte daglige manuelle aktiviteter som ordreindtastning, opdatering af omfattende Excel-ark eller afsendelse af e-mails med automatiserede processer. Med andre ord sparer det både dig og dine kunder meget tid og penge og reducerer muligheden for fejl. Hvad er præcis gevinsten ved EDI? Vi har opstillet 5 fordele for dig:

1. Hurtigere behandling.

Uanset om du leverer logistikaktiviteter til en detailhandler eller en B2B-kunde, øges presset for hurtig levering overalt. Ved at erstatte enkle administrative opgaver med en automatiseret kommunikationsstrøm kan du behandle ordrer meget hurtigere.

2.Spar tid.

Kunder ønsker i stigende grad at være løbende informeret om den seneste status for deres ordre. Ved at dele denne information tovejs forhindrer du, at dine kolleger bruger hele dagen i telefonen eller får forpinte hænder af at sende opdaterings-e-mails.

3. Forbedre margenerne.

Med EDI behøver dine kolleger ikke bruge tid på at ringe eller sende e-mails til dine kunder for at få opdateringer. Det sparer både dig og dine kunder tid. Dine medarbejdere kan derfor arbejde mere produktivt, du kan bruge dem til andre aktiviteter og endda reducere overheadomkostningerne.

4. Transparens.

Måden, dine kunder oplever dine tjenester på, er mindst lige så vigtig som den faktiske service, du leverer. Takket være EDI forhindrer du eventuel forvirring om den seneste ordrestatus, og alle involverede parter kan direkte se status selv. Og det gavner kun relationen.

5. Forbedring af kvaliteten.

Hvor der er mennesker, begås der fejl. Ved at dele data tovejs mellem dine kunders system og din logistiksoftware reducerer du antallet af nødvendige manuelle handlinger og dermed muligheden for fejl. Win-win.

Sig ja til holdbare forandringer i et langvarigt samarbejde, hvor vi kan regne med hinanden